Oferta

Parametry techniczne Certydu

Norma Frakcja 0-2 Frakcja 1-4 Frakcja 4-8 Frakcja 8-16
Gęstość nasypowa, kg/m3 PN-EN 1097-3:2000 900±10% 620±10% 700±10% 725±10%
Gęstość ziarn, kg/m3 PN-EN 1097-6:2002,
załącznik C
nie 1300 1360
Nasiąkliwość po 24h, % PN-EN 1097-6:2002,
załącznik C
nie 20 17-19
Odporność na miażdżenie, N/mm2 PN-EN 13055-1:2003,
załącznik A
nie >6,0 >5,0
Współczynnik przewodzenia ciepła, W/m·K PN-EN 12667:2002 0,18 0,16 0,14 0,16
Mrozoodporność, % PN-EN 13055-1:2003,
załącznik C
nie 1,0 1,0
Zawartość chlorków, % PN-EN 1744-1:2010 0,00 – 0,01
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie, % PN-EN 1744-1:2010 0,21 - 0,25
Zawartość siarki całkowitej w przeliczeniu na S, % PN-EN 1744-1:2010 0,27 - 0,32
Zawartość zanieczyszczeń organicznych PN-EN 1744-1:2010 barwa jaśniejsza niż wzorcowa
Reaktywność alkaliczna (metoda szybka) PN-B 06714/46 0,00
(stopień reaktywności 0)

Parametry techniczne Certydu

Keramzyt Certyd
Gęstość nasypowa [kg/m3] 250-550 600-750
Odporność na miażdżenie [MPa] 0,5-4,0 5,0-10,00
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/m·K] 0,16 0,16

Dostępne frakcje

Podstawowe frakcje:

  • Certyd 0-2mm
  • Certyd 1-4mm
  • Certyd 4-8mm
  • Certyd 4-8mm łamane
  • Certyd 8-16mm

Istnieje także możliwość przygotowania innych
frakcji według zamówienia klienta.