Drogownictwo i geotechnika

CERTYD dzięki temu, że jest lekki i wytrzymały doskonale nadaje się do zastosowania w drogownictwie i geotechnice.

Może być wykorzystany m.in. do:

  • Budowy dróg na gruntach o małej nośności czy na podłożach o niejednorodnym uwarstwieniu,
  • Do budowy drenaży
  • Do budowy boisk i stadionów
  • Do budowy murów oporowych oraz nasypów drogowych.

Budowa dróg

Trwałość drogi zależy w dużym stopniu od tego, na jakim gruncie jest posadowiona. Tam gdzie podłożenie nie jest stabilne, można je wzmocnić, poprzez jego wymianę i zastąpienie Certydem.

Drenaże liniowe

Nasze kruszywo doskonale nadaje się do wypełnienia przydrożnych rowów w tzw. metodzie „drenów francuskich”. To alternatywa dla tradycyjnych przydrożnych rowów. W takich systemach rów wypełnia się kruszywem, odizolowuje geowłókniną, a następnie całość przykrywa się warstwą przepuszczalnego gruntu. Taki drenaż jest odporny na zamulenie, zapychanie oraz pęknięcia. Co ważne może służyć nawet przez kilkadziesiąt lat. Ponadto taka forma jest bezpieczniejsza dla kierowców – wzdłuż drogi nie ma spadków ani niebezpiecznych betonowych przepustów.

Nasypy drogowe

CERTYD znajduje szerokie zastosowanie przy zabezpieczaniu poboczy i skarp dróg komunikacyjnych. W przypadku, kiedy mamy do czynienia ze słabym, osypującym się gruntem, wystarczy je zastąpić CERTYD-em, który jest obojętny dla środowiska. Wówczas grunt zostanie dociążony i równomiernie ułożony. Zastosowanie kruszywa umacnia nasypy drogowe, a także zabezpiecza je przed erozją wodną i wietrzną.

Obiekty sportowe

Kruszywo CERTYD doskonale nadaje się do wykorzystania w obiektach sportowych takich jak murawy stadionów czy boisk. Na dużych powierzchniach najczęstszym problemem jest bowiem nierównomierne osiadanie podłoża spowodowane wodą opadową. Dzieje się tak, gdyż na skutek zagęszczenia wodą, niejednorodna nawierzchnia przepuszczalna zapada się. Stąd też zastosowanie pod murawą lub płytą boiska warstwy naszego kruszywa zapewnia równomierne odprowadzenie wód opadowych na całej powierzchni, co zapobiega niekorzystnym zjawiskom. Ponadto dzięki dobrej regulacji powietrzno-wodnej, grunt utrzymuje optymalną wilgotność, a trawa na stadionie nie wysycha tak szybko.

Izolacje rurociągów

Kruszywo CERTYD może być wykorzystywane również przy budowie rurociągów lub innych podziemnych instalacji. Układając rurociąg ważne jest, by był trwale zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych. Nasze kruszywo jest doskonałym nośnym podłożem, ale też doskonałym izolatorem termicznym. Obsypanie rur i instalacji CERTYDEM (w postaci luźnej) bądź też obłożenie granulatem w workach zapobiega przemarzaniu instalacji i pękaniu rur. Ponadto w sytuacji kiedy rurociąg układany jest na gruncie o niskiej nośności, kruszywo LSA zmniejsza nacisk na podłoże i umożliwia równomierne osiadanie instalacji.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dzięki doskonałym parametrom przepuszczającym, CERTYD może być również stosowany jako warstwa rozsączająca w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Błona biologiczna rozwijająca się na warstwie chropowatego i porowatego kruszywa skutecznie neutralizuje bakterie ściekowe.